رفع ایراد و افزایش ظرفیت کارخانجات فرآوری مواد معدنی موجود

– حضور تیم با تجربه فنی و مهندسی (این تیم علاوه بر تجربه طراحی کارخانه های متعدد، تجربه سالیان بهره برداری و حضور تمام وقت در کارخانه های متعدد را نیز دارند)
– مشاهدات حضوری از ایرادات موجود در تجهیزات مورد بهره برداری و تهیه لیست عیوب مکانیکی و الکتریکی
– مشاهده حضوری و انجام آزمایشان فراوری در محل کارخانه با استفاده از آزمایشگاه موجود در کارخانه یا اخذ نمونه جهت بررسی در آزمایشگاه ههای معتبر خارج از کارخانه (در صورت نیاز)
– تهیه گزارش از عیوب و ایرادات احتمالی موجود در آرایش تجهیزات، انتخاب تجهیزات و همجنین بررسی ظرفیت تجهیزات
– ارائه راهکار در همه زمینه های فرآوری، عملیاتی، مکانیکی، ابزاردقیق و برقی
– بررسی توانایی و مهارت های تیم بهره برداری و ارائه مدارک و جزوات آموزشی به اپراتورهای هر بخش
– برآورد هزینه های بهره برداری و ارائه گزارش برای بهینه سازی هزینه ها . کاهش مصارف مواد شیمیایی و توان الکتریکی
– ارائه پیشنهاد برای افزایش ظرفیت تولید با حداقل هزینه ممکن