طراحی کارخانه های تولید کنسانتره آهن

با توجه به بیش از 20 سال تیم مهندسی شرکت آتا، در زمینه طراحی و بهره برداری کارخانه های مختلف مواد معدنی و داشتن تجربه در انجام آزمایشات تکنولوژیکی، طراحی پایه و تفضیلی، خرید، نصب و بهره برداری از کارخانه های مختلف تولید کنسانتره آهن از جمله:
– پروژه تولید کنسانتره آهن معدن اسمالون 1 متعلق به شرکت آریاجنوب ایرانیان، بعنوان مدیر پروژه شرکت مشاور بخش مهندسی سال 1393
– قرارداد تکمیل و بهره برداری از خطوط موجود پلاسری آهن اسمالون 2 در سال 1393 بعنوان مدیر پروژه
– نظارت بر بهره برداری در کارخانه تولید کنسانتره آهن زرند آریاجنوب کرمان متعلق به شرکت اریاجنوب ایرانیان، بعنوان معاونت فرآوری شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاور میانه
– نظارت بر بهره برداری در کارخانه تولید کنسانتره آهن اسمالون 2 یزد، متعلق به شرکت اریاجنوب ایرانیان، بعنوان معاونت فرآوری شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاور میانه
– نظارت بر طراحی و ساخت و نصب پروژه ساخت کارخانه تولید کنسانتره مینای کویر سماء یزد، متعلق به شرکت میانی کویرسماء، بعنوان معاونت فرآوری شرکت سرمایه گذاری آریا فاتح خاور میانه
– برخی از فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود عبارتند از:
 انجام آزمایشهای شناسایی و بررسی درگیریهای موجود بین کانی ها
 انجام آزمایش های مختلف جدایش مغناطیسی
 بررسی بهترین عیاری که در کنسانتره از لحاظ اقتصادی بهینه است
 بررسی میزان بازیابی بهینه
 بررسی میزان مصارف مواد شیمیایی مورد استفاده
 طراحی و انتخاب بهترین فلوشیت ممکن با توجه به نوع خاک و در نظر گرفتن قابلیت هایی که امکان افزایش ظرفیت و کارایی کارخانه در آینده نیز امکانپذیر باشد.
 انتخاب تجهیزات و ارائه لیست و مشخصات تجهیزات خردایش، آسیا، جداکننده مغناطیسی، فیلتراسیون و تیکنر
 برآورد کلیه هزینه های سرمایه گذاری
 برآورد هزینه های بهره برداری
 طراحی کامل بخش مهندسی پایه در کلیه بخش های مهندسی کارخانه
 طراحی کامل بخش مهندسی تفضیلی در کلیه بخش های مهندسی کارخانه
 انجام مهندسی خرید
 انجام مدیریت و کنترل پروژه
 انجام آزمایش های سرد و گرم تجهیزات جهت آماده سازی برای راه اندازی
 آموزش پرسنل جهت بهره برداری
 طراحی آزمایشگاه
 ارائه لیست تجهیزات و مواد شیمایی مورد نیاز آزمایشگاه
 آموزش نیروهای متخصص آزمایشگاه جهت اندازه گیری آهن و دیگر عناصر همراه
 نظارت بر بهره برداری