طراحی کارخانه های لیچینگ همزنی (Agitation Leaching) طلا، مس و روی (پلی متال)

با توجه به بیش از 20 سال تجربه موسس شرکت آتا و تیم مهندسی همراه، در زمینه طراحی و بهره برداری کارخانه های طلا، مس و روی که برخی از اهم آنها به قرار زیر است:
– شروع به کار در طراحی و ساخت و بهره برداری در پایلوت 200 تن در روز زرشوران از سال 1381
– حضور در کارخانه آق دره و حضور در تیم تحقیقاتی و نظارت بر آزمایشگاه در سال 1384
– حضور در تیم نظارت بر نصب و بهره برداری پروژه هیپ لیچینگ و SART طلای معدن گدابک در کشور جمهوری آذربایجان در سال 2009 میلادی
– حضور در تیم مهندسی طراحی تفضیلی، نظارت بر نصب و راه اندازی کارخانه لیچینگ هم زنی معدن گدابک در سال 2013
– حضور تمام وقت و قرارداد مستقیم با شرکت Azerbaijan International Company (AIMC) و مسئولیت بخش متالورژی در کل بخش های هیپ لیچینگ، SART و ADR، Agitation leaching، فلوتاسیون طلا، مس و نقره از سال 2015 تا 2019 بیش از چهار و نیم سال
– در حال حاضر نیز قراردادهای مشاوره با شرکت های تولید طلای معتبر موجود در حال بهره برداری و همچنین مشاوره در انجام آزمایشات تکنولوژیکی و انجام مهندسی پایه و تفضیلی با چند شرکت امضاء شده و در حال انجام است.
– اگر در معدن طلای خود، مسائلی از قبیل در گیری پیریت، مس، جیوه، کانی های سولفیدی و از نوع کارلاین با طلا دارید، در شرکت آتا کارشناسانی با تجربه کافی در این زمینه حضور دارند، که این مسائل را به خوبی و به بهترین روش ممکن با کمترین هزینه حل کنند.
– برخی از فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود عبارتند از:
– انجام آزمایشهای شناسایی و بررسی درگیریهای موجود بین کانی های حاوی طلا و باطله
– انجام آزمایش مختلف Bottle Roll لیچینگ
– بررسی میزان خردایش بهینه برای کارخانه Agitation leaching
– بررسی میزان بازیابی بهینه برای کارخانه Agitation leaching
– بررسی میزان مصارف مواد شیمیایی از جمله میزان مصرف سیانور و کربن، یا رزین و دیگر مواد مصرفی
– طراحی بخش Elution بر اساس آزمایشهای بازجذب
– طراحی اتاق طلا و الکترووینینگ
– طراحی و انتخاب بهترین فلوشیت ممکن با توجه به نوع خاک و در نظر گرفتن قابلیت هایی که امکان افزایش ظرفیت و کارایی کارخانه در آینده نیز امکانپذیر باشد.
– انتخاب تجهیزات و ارائه لیست و مشخصات تجهیزات
– برآورد کلیه هزینه های سرمایه گذاری
– برآورد هزینه های بهره برداری
– طراحی پایه کل کارخانه
– طراحی تفضیلی کل کارخانه
– انجام مهندسی خرید
– انجام مدیریت و کنترل پروژه
– انجام آزمایش های سرد و گرم تجهیزات جهت آماده سازی برای راه اندازی
– آموزش پرسنل جهت بهره برداری
– طراحی آزمایشگاه
– ارائه لیست تجهیزات و مواد شیمایی مورد نیاز آزمایشگاه
– آموزش نیروهای متخصص آزمایشگاه جهت اندازه گیری طلا و دیگر عناصر همراه
– نظارت بر بهره برداری