شرکت مهندسی آمیتیس تجارت آرمان در زمینه های زیر نیاز به همکاری دارد:

1- مدیر بخش نظارت کارگاهی – مدیر سایت (جهت انجام نظارت کارگاهی پروژه های در دست اقدام)

2- ناظر عمران و سازه (جهت انجام نظارت کارگاهی پروژه های در دست اقدام)

3- نقشه بردار (جهت انجام نظارت کارگاهی پروژه های در دست اقدام)

4- کارشناس ارشد فرایند – آشنا به فرایند های لییچینگ و فلوتاسیون (دفتر تهران)

5- کارشناس ابزار دقیق و کنترل (دفتر تهران)

6- کارسناس برق (دفتر تهران)

7- کارشناس عمران (دفتر تهران)

8 – نقشه کشی PDMS