مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی ) فنی و اقتصادی پروژه های مختلف معدنی

– انجام مطالعات طرح توجیهی اقتصادی پروژه ها مطابق با سرفصل های مورد قبول بانک
– بررسي طرح مورد نظر و معرفی اظلاعات مربوط به شرکت مورد نظر
– معرفی محصول مورد نظر و بررسی بازار محصول
– انجام مطالعات فنی طرح مورد نظر از نظر روشهای تولید و موارد فنی
– برآورد هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز طرح مورد نظر
– برآورد هزینه های مورد نیاز برای تولید محصول
– مطالعات اقتصادی، مالی طرح توجیهی

خدمات مدیریت و کنترل پروژه

– تهیه و ارائه لیست فعالیت های مورد نیاز پروژه
– تهیه لیست مدارک مهندسی مورد نیاز به پروژه مورد نظر
– برآورد میزان و زمان هزینه های پروژه و ارائه S-Curve
– بررسی منابع مورد نیاز برای انجام پروژه
– تهیه و ارائه برنامه زمانبندی پروژه توسط نرم افزارهای معتبر
– بررسی و کنترل کلیه فعالیت های در حال انجام توسط پیمانکاران و مشاوران پروژه
– تهیه و ارائه گزارش های دوره ای (روزانه، هفتگی و ماهیانه و…) با توجه به نیاز ها پروژه
– بررسی کلیه هزینه های در حال انجام پروژه و مقایسه با برنامه
– برآورد و پیش بینی هزینه های آتی پروژه و مقایسه با موارد پیش بینی شده در برنامه
– بررسی و ارائه مسیر بحرانی پروژه
– بررسی و ارائه راه کار در خصوص ریسک های احتمالی که امکان دارد در پروژه بوجود بیاید
– حضور دوره ای و کنترل پیشرفت کارهای اجرایی در سایت
– بررسی کلیه مدارک مهندسی و کنترل میزان پیشرفت این بخش از نظر زمانی و رعایت پیش نیازها
– بررسی و کنترل زمان خرید تجهیزات و بررسی و کنترل زمان تحویل تجهیزات و مواد خریداری شده
– ارائه راهکار برای جبران عقب افتادگی های احتمالی که در اثر اتفاقات غیر منتظره پیش خواهد آمد

انجام کارهای تحقیقاتی در غالب پروژه های آزمایشگاهی

با توجه به تجربه های قبلی، گروه مهندسی بخش فرایند شرکت آتا، این توانایی را دارد که با انجام مطالعات و آزمایش های تحقیقاتی روی تولید مواد معدنی خاص، که در صنعت موجود کشور نمونه ای ندارد، کارهای تحقیقاتی انجام داده و نتایج مورد نیاز برای انجام طراحی و مهندسی پایه را فراهم کند.
– کسب اطلاعات از مشخصات محصول مورد نظر کارفرما
– کسب اطلاعات در خصوص ماده اولیه مورد نظر (در صورت وجود)
– اخذ نمونه موجود از خاک معدن (در صورت وجود)
– انجام تحقیقات از منابع در دسترس تیم طراحی (شامل مراجع طراحی، تحقیقاتی معتبر در دنیا)
– طراحی آزمایشات مورد نیاز توسط نرم افزارهای معتبر در کارهای تحقیقاتی دنیا
– انجام آزمایشات مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی معتبر که در ایران (و دنیا در صورت نیاز) متبر هستند
– بررسی نتایج و طراحی و ارائه فلوشیت کارخانه
– تهیه موازنه جرم فلوشیت پیشنهادی
– تهیه نوع و میزان مواد شیمیایی مورد نیاز مصرفی
– انتخاب تجهیزات اصلی مورد نیاز و ارائه لیست تجهیزات
– انجام مهندسی پایه و تفضیلی در صورت نیاز

رفع ایراد و افزایش ظرفیت کارخانجات فرآوری مواد معدنی موجود

– حضور تیم با تجربه فنی و مهندسی (این تیم علاوه بر تجربه طراحی کارخانه های متعدد، تجربه سالیان بهره برداری و حضور تمام وقت در کارخانه های متعدد را نیز دارند)
– مشاهدات حضوری از ایرادات موجود در تجهیزات مورد بهره برداری و تهیه لیست عیوب مکانیکی و الکتریکی
– مشاهده حضوری و انجام آزمایشان فراوری در محل کارخانه با استفاده از آزمایشگاه موجود در کارخانه یا اخذ نمونه جهت بررسی در آزمایشگاه ههای معتبر خارج از کارخانه (در صورت نیاز)
– تهیه گزارش از عیوب و ایرادات احتمالی موجود در آرایش تجهیزات، انتخاب تجهیزات و همجنین بررسی ظرفیت تجهیزات
– ارائه راهکار در همه زمینه های فرآوری، عملیاتی، مکانیکی، ابزاردقیق و برقی
– بررسی توانایی و مهارت های تیم بهره برداری و ارائه مدارک و جزوات آموزشی به اپراتورهای هر بخش
– برآورد هزینه های بهره برداری و ارائه گزارش برای بهینه سازی هزینه ها . کاهش مصارف مواد شیمیایی و توان الکتریکی
– ارائه پیشنهاد برای افزایش ظرفیت تولید با حداقل هزینه ممکن

راه اندازی و نظارت بر بهره برداری کارخانه های فرآوری

– بررسي و نهايي سازي روش راه اندازي واحد ها و كليه تجهيزات
– نظارت بر تميز كردن سيستم ها بر اساس روش تعيين شده و آماده سازي براي راه اندازي
– بررسی و روش آماده سازی مواد شیمیایی و نحوه کاربرد آنها
– نظارت بر كاليبراسيون مؤلفه هاي فرآيندي- ابزار دقيقي
– نظارت بر كنترل مدارها و تنظيمات رله هاي ايمني تجهيزات برقي
– نظارت بر كنترل ترازهاي نهايي ماشين آلات و روغن كاري هاي مربوطه
– كنترل و ارزيابي قسمت هاي مختلف قبل از تحويل گيري از پيمانكار و تهيه ليست نواقص و پيگيري رفع آنها
– مقايسه وضعيت نصب دستگاه ها، ماشين آلات و تأسيسات با نقشه هاي تأييد شده و كنترل ليست نواقص
– مطابقت دادن نقشه ها با كار انجام شده و تعيين نواقص راه اندازي
– بررسی میزان مواد مصرفی
– بررسي ليست كمبودهاي مواد مصرفي مورد نياز براي راه اندازي و اظهار نظر در مورد آن
– كنترل تجهيزات ابزار دقيق در نقاط تنظيم آنها
– تحويل گيري براي راه اندازي و مشاركت در تنظيم فرم هاي مربوطه
– نظارت بر راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات
– نظارت بر تحويل تكميل مكانيكي (Mechanical Completion) واحدها
– همكاري با كارفرما و پيمانكاران در صدور گواهي تكميل مكانيكي (Mechanical Completion Certificate‍) تجهيزات اصلي و تجهيزات جانبي پروژه ها و تهيه ليست كمبود هاي مربوطه.
– نظارت بر رفع نواقص مربوط به تكميل مكانيكي پروژه ها شامل تجهيزات اصلي و جانبي
– نظارت بر انجام آزمايشات جهت تعيين حداكثر ظرفيت قابل حصول كل تجهيزات جديد و بخش هاي مختلف پروژه ها
– همكاري با كارفرما در صدور گواهي هاي تحويل موقت (Provisional Acceptance Certificates) و تحويل قطعي

آزمایشات تکنولوژیکی جهت انجام مهندسی پایه

– تهیه و آموزش دستورالعمل های بهره برداری با توجه نوع تکنولوژی مورد استفاده و تجهیزات موجود در هر کارخانه
– انجام کلیه آزمایش های تکنولوژیکی مورد نیاز برای انجام مهندسی پایه در بخش فرآیند
– انجام آزمایش ها و مطالعات شناسایی مواد
– انجام آزمایش های فرآوری شامل:
 اندیس باند
 خردایش
 آسیا
 جدایش ثقلی به روشهای مختلف از جمله واسطه سنگین و …
 جدایش مغناطیسی
 فلوتاسیون انواع کانی های فلزی و غیر فلزی
 لیچینگ
 هیپ لیچینگ
 جذب و باز جذب عناصر مختلف
 استخراج آلی – آبی
 انواع آزمایش های هیدرومتالورژی
– ارائه اطلاعات بدست آمده از نتایج آزمایش ها جهت استفاده در مهندسی پایه و طراحی های فرآیندی
– ارائه توصیه های مهم جهت طراحی خط با توجه به رفتارهای خاص هر کانی در آزمایش ها

آموزش پرسنل در زمینه های متعدد بهره برداری، تعمیرات و آزمایشگاه های صنعتی

– تهیه و آموزش دستورالعمل های بهره برداری با توجه نوع تکنولوژی مورد استفاده و تجهیزات موجود در هر کارخانه
– آموزش روش بهره برداری از تجهیزات اصلی کارخانه
– آموزش روش بهینه کار با تجهیزات صنعتی بمنظور به حداقل رساندن تعمیرات و بالا بردن طول عمر آنها
– آموزش به حداقل رساندن مصرف مواد شیمیایی و کاهش هزینه های عملیاتی در هر کارخانه با توجه به تکنولوژی مورد استفاده
– آموزش بهترین روش آماده سازی مواد شیمیایی
– تهیه روشهای استاندارد آزمایشگاهی برای اندازه گیری عناصر
– آموزش پرسنل برای کار با انواع تجهیزات آزمایشگاهی
– تهیه و ارائه برنامه های تعمیراتی برای تجهیزات موجود در فرآیند عملیاتی
– طراحی آزمایشگاه های صنعتی با توجه به نیاز هر کارخانه
– طراحی و تجهیز آزمایشگاههای فرآوری مواد معدنی
– آموزش پرسنل آزمایشگاهی در خصوص نحوه انجام آزمایشات و استخراج اطلاعات مورد نیاز از نتایج حاصل از آزمایشات

مشاوره و نظارت بر انجام فعالیت های مهندسی، خرید، ساخت، نظارت کارگاهی و نظارت بر نصب و بهره برداری

– بررسی مدارك طراحي و مهندسي و ساير مدارك فني پروژه ها بطور كامل و كنترل مدارك كيفيت و كميت اسناد فني و مهندسي تهيه شده توسط پيمانكاران
– بررسي و كنترل كليه مدارك فرآيندي از جمله دياگرام هاي فرآيندي نظير بلوك دياگرام ها،‌PFD ها و P&ID ها
– كنترل و بررسي طراحي ها جهت انطباق با شرايط و امكانات سايت و نيز انطباق با تجهيزات موجود و نيازهاي فني استانداردها و شرايط قراردادها
– كنترل محاسبات طراحي از نظر صحت و كفايت
– بررسي وكنترل ليست تجهيزات جهت مطابقت با نقشه ها و تجهيزات و امكانات موجود
– بررسي و كنترل جانمايي و چيدمان داخلي تجهيزات و Plant layout
– بررسي مشخصات فني نهايي كليه‌ دستگاهها و تجهيزات (مكانيك، برق و ابزار دقيق)
– بررسي فلسفه كنترل و تجهيزات ابزار دقيق شامل مشخصات فني،‌ استانداردها، ‌مدارهاي كنترل،‌ پيكره بندي سيستم كنترل، ‌مشخصات فني نصب و دياگرام هاي سيم كشي ابزار دقيق
– بررسي مهندسي و طراحي لوله كشي شامل جانمايي لوله ها،‌ جنس لوله ها و اقلام لوله كشي، مبدل هاي حرارتي و پمپ ها و …..
– كنترل طراحي لوله ها و تجهيزات، عايق ها و رنگ ها از نظر مقاومت در مقابل خوردگي با توجه به شرايط كارخانه
– بررسي فني و مهندسي مدارك اصلي وكلي پيمانکار و اظهار نظر در مورد آنها
– بررسي گزارشات پيشرفت كار مهندسي و ساخت تجهيزات و اظهار نظر در مورد آنها

مشاوره و مديريت بر مهندسي خريد
– مشخص نمودن استانداردها و روشهاي بازرسي و كنترل و آزمايش تجهيزات و بررسي و اظهار نظر در خصوص رويه هاي ارائه شده از سوي پيمانكاران در اين خصوص
– بررسی و تایید مشخصات فني كالا
– بررسي نقشه هاي ساخت سازندگان و ارائه نظرات اصلاحي
– بررسي مشخصات فني ادوات و بخشهاي مختلف قطعات يا تجهيزات پيشنهادي با كالاي مورد قرارداد كه توسط سازندگان يا فروشندگان پيشنهاد مي گردد و ارائه نظرات فني اصلاحي

بازرسي و نظارت حين ساخت، پس از ساخت و خريد
– مشخصات فني و نقشه هاي ساخت تأييد شده توسط مهندس مشاورمبناي كار بازرسي و نظارت بر ساخت تجهيزات و خريدكالا مي باشد. مهندس مشاورموظف است در مرحله طراحي، تمامي استانداردها و روشهاي بازرسي مورد نظرخود، و نيز معيارهاي تحويل گيري كالا را به پيمانكاران ارائه نمايد، تا مبناي كار سازنده و بازرس قرارگيرد. خدماتي كه توسط مهندس مشاوردر رابطه با نظارت بر ساخت داخل و خارج و بازرسي فني مي شود، بطور كلي شامل موارد ذيل مي گردد.

دستورالعمل هاي بازرسي
– اظهار نظر در خصوص دستورالعمل هاي مربوط به بازرسي تجهيزات در حال ساخت (كه بايستي توسط سازندگان تجهيزات قبل از زمان بازرسي تهيه شده باشند) و ارائه نظرات اصلاحي.
– تطابق دستورالعمل هاي بازرسي با استانداردهاي مورد نظر و پيش بيني شده در قرارداد و اصلاح يا تأييد آنها

بازرسي حين ساخت
– بررسي نتايج آزمايش هاي مواد و مصالح از قبيل آناليز شيميايي و آزمايشهاي مكانيكي انجام شده توسط سايرين و تطابق با استاندارد هاي مندرج در قرارداد و يا استانداردهاي مناسب مربوطه
– نظارت و بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات خريداري شده، ساخته شده و در حال ساخت توسط سازندگان اصلي و فرعي
– حضور وشركت در بازرسي هاي كنترل كيفيت سازندگان در زمان انجام آزمايشات عمده در حين ساخت
– بررسي گواهينامه هاي كنترل كيفي سازندگان و ارائه نظر
– بررسي نتايج آزمايشهاي مخرب (D.T) و غير مخرب (N.D.T)
– بررسي مشخصات رنگ پيشنهادي و تطبيق آن با مشخصات مندرج در استانداردهاي مربوطه و همچنين نظارت و بازرسي بر رنگ آميزي مورد نياز
– بازرسي و نظارت بر عمليات تميز كاري و آماده سازي سطوح قابل رنگ آميزي و كنترل و نظارت بر اعمال رنگ و انجام آزمايشات از جمله (اندازه گيري ضخامت و چسبندگي رنگ و عيوب ظاهري و كنترل فام و …) برروي فيلم خشك رنگ اعمال شده و تأييد گزارشات مربوطه
– بازرسي ونظارت بر انتخاب ، نحوه نگهداري و استفاده از الكترودهاي جوشكاري و شرائط انبارداري.
– بررسي گواهينامه هاي جوشكاران در صورت نياز
– بازرسي و كنترل كيفيت نحوه انبار داري تجهيزات وارده به سايت
– بازرسي و كنترل كيفيت حمل تجهيزات و مواد اوليه

تیم مهندسی بخش نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي و ساخت تجهيزات

– كنترل كليه كارهاي اجرايي پيمانكار اصلي و ساير پيمانكاران احتمالي از تحويل گيري زمين تا تحويل كامل پروژه توسط پيمانكاران
– نظارت بر نحوه برچيدن تجهيزات و سازه هاي مربوط به تجهيزاتي كه بايد برچيده شوند بطوري كه كليه دستورالعمل هاي ايمني رعايت شود
– نظارت بر نحوه بارگيري و انتقال ايمن تجهيزات و سازه هاي مربوط به پروژه ها به محل تعيين شده
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار بر اساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كليه كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني نقشه ها واستانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرند
– بررسي كارگاهي دعاوي پيمانكار و اظهار نظر درباره آنها
– نظارت بر انعكاس تغييرات نقشه هاي اجرايي در كارگاه برروي نسخ اصلي آنها توسط پيمانكار

مشاوره و نظارت بر نصب تجهيزات
– مشاوره اخذ دستورالعمل هاي نصب تجهيزات و بررسي و اظهار نظر در خصوص دستورالعمل ها و شيوه هاي نصب تجهيزات
– كنترل ابعاد، ترازها و ساير عوامل مساحي و نقشه برداري محل اجراي پروژه ها
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار براساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني، نقشه ها و استانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرد
– بررسي كارگاهي و تأييد و تصحيح صورت وضعيت هاي مربوط به كاركرد پيمانكاران
– نظارت بر رعايت مقررات ايمني
– بررسي و اظهار نظر و اقدام نسبت به حل مشكلات كارهاي اجرايي
– تعيين عيوب و نواقص موجود در كارهاي اجرايي و ابلاغ آنها به پيمانكاران
– نظارت بر انجام بازرسي فني نظير جوشكاري، عايقكاري و رنگ آميزي در كارگاه

– كنترل كليه كارهاي اجرايي پيمانكار اصلي و ساير پيمانكاران احتمالي از تحويل گيري زمين تا تحويل كامل پروژه توسط پيمانكاران
– نظارت بر نحوه برچيدن تجهيزات و سازه هاي مربوط به تجهيزاتي كه بايد برچيده شوند بطوري كه كليه دستورالعمل هاي ايمني رعايت شود
– نظارت بر نحوه بارگيري و انتقال ايمن تجهيزات و سازه هاي مربوط به پروژه ها به محل تعيين شده
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار بر اساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كليه كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني نقشه ها واستانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرند
– بررسي كارگاهي دعاوي پيمانكار و اظهار نظر درباره آنها
– نظارت بر انعكاس تغييرات نقشه هاي اجرايي در كارگاه برروي نسخ اصلي آنها توسط پيمانكار

مشاوره و نظارت بر نصب تجهيزات
– مشاوره اخذ دستورالعمل هاي نصب تجهيزات و بررسي و اظهار نظر در خصوص دستورالعمل ها و شيوه هاي نصب تجهيزات
– كنترل ابعاد، ترازها و ساير عوامل مساحي و نقشه برداري محل اجراي پروژه ها
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار براساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني، نقشه ها و استانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرد
– بررسي كارگاهي و تأييد و تصحيح صورت وضعيت هاي مربوط به كاركرد پيمانكاران
– نظارت بر رعايت مقررات ايمني
– بررسي و اظهار نظر و اقدام نسبت به حل مشكلات كارهاي اجرايي
– تعيين عيوب و نواقص موجود در كارهاي اجرايي و ابلاغ آنها به پيمانكاران
– نظارت بر انجام بازرسي فني نظير جوشكاري، عايقكاري و رنگ آميزي در كارگاه

طراحی و مهندسی پروژه های فرآوری مواد معدنی مختلف

گروه طراحی بخش فرایند:
در بخش طراحی فرآیند و فرآوری مواد معدنی توانایی انجام فعالیت های زیر وجود دارد:
– انجام آزمایش های تکنولوژیکی کانه آرایی در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت
– انتخاب تجهیزات و تهیه فلوشیت فرآیندهای کانه آرایی
– مدلسازی کارخانه و شبیه سازی فرآیندهای شمیایی و فرآوری
– تهیه بهترین روش فرایند ها و به حداقل رساندن میزان مصرف مواد شیمیایی و مصرفی
– تهیه و ارائه موازنه جرمی مواد
– تعیین میزان مواد مصرفی مورد نیاز
– طراحی و برآورد میزان نیازمندی‌های تأسیسات صنعتی
– طراحی جانمایی و کلیات کارخانه
– انجام آزمایشات جهت انتخاب و سایزینگ تجهیزات
– رفع ایرادات بهینه سازی خط تولید کارخانه های موجود و افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه های بهره برداری
– کمک در تهیه مدارک مربوط به لوله کشی و ابزاردقیق P&I Diagram
– تهیه روشها و دستورالعملهای راه بری کار خانه ها Operation Manual
– کمک به تهیه فلسفه کنترلی مربوط به نرم افزارهای اتوماسیون بهره برداری Control Philosophy
– نظارت بر نصب و ساخت کارخانه
– آماده کردن کارخانه جهت انجام آزمایشهای اولیه برای راه اندازی سرد و گرم
– نظارت بر بهره برداری
– آموزش پرسنل اپراتوری و بهره برداری کارخانه ها
گروه مهندسی بخش مکانیک ( تجهیزات، پایپینگ ، تاسیسات و ایمنی )
خدمات ارائه شده در این واحد را به اختصار میتوان به شرح زیر بیان کرد:
– همکاری با بخش فرآیند و برق جهت انجام محاسبات سایزینگ و انتخاب تجهیزات
– تهیه مدارک مربوط به مشخصات تجهیزات مکانیکی و همکاری با دیگر بخش های مهندسی جهت تهیه Data Sheet تجهیزات
– تهیه مدارک لازم برای استعلام قیمت تجهیزات و مدارک خرید
– تهیه مدارک مبانی طراحی و ساخت تجهیزات Design Criteria در بخشهای مکانیک، piping و utility و همچنین بخش آتش نشانی و ایمنی و HVAC
– بررسی مدارک و پیشنهادات ارائه شده از طرف سازندگان تجهیزات
– انجام مدلسازي سه بعدي کارخانه به منظور استفاده در همه بخش های مهندسی با نرم افزارهاي SOLID WORKS / PDMS
– همکاری با بخش فرایند و برق در خصوص تهیه مدارک و نقشه های چيدمان تجهيزات کارخانه با توجه به تجربیات پروژه های مشابه
– طراحی و سایزینگ بخش لول کشی piping و تکمیل طراحی در P&I Diagram
– تهیه نقشه های isometric
– تهیه اطلاعات مربوط به بارگذاری تجهیزات و همکاری با بخش عمران جهت طراحی فونداسیون تجهیزات
– نظارت بر نصب و ساخت تجهیزات و کارخانه
– انجام بازرسی های دوره ای از مراحل ساخت تجهیزات
– آماده کردن کارخانه جهت انجام آزمایشهای اولیه برای راه اندازی سرد و گرم
– نظارت بر بهره برداری
– آموزش پرسنل اپراتوری و بهره برداری کارخانه ها

گروه مهندسی بخش سیویل
در این بخش توانایی های زیر وجود دارد:
– بررسی و تدوین مدارک مبانی طراحی بخش سیویل و سازه Design Criteria برای هر کارخانه با توجه به منطقه جغرافیایی و زمین لرزه و مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی
– طراحی و مدل سازی سازه های بتنی، فلزی سوله، ابنیه و ساختمانهای صنعتی، اداری و رفاهی مجتمع های صنعتی
– ارائه نقشه های ساخت مربوط به سوله، سازه های فلزی و بتنی
– محاسبات متره، برآورد و آنالیز بها در کارهای ساختمانی
– نظارت بر کارهای اجرایی در حین ساخت
– طراحی و ارائه نقشه های معماری صنعتی، سازه ها و تأسیسات پروژه.
– طراحی ساختمان های صنعتی و پشتیبانی
– طراحی و ارائه نقشه فونداسیون تجهیزات
– طراحی و اجرای راه و جاده های دسترسی

گروه مهندسی بخش برق
خلاصه ای از توانایی های این بخش عبارتند از:
– تهیه و ارائه مبانی طراحی Electrical Design Criteria تجهیزات برقی بر اساس نوع پروژه، شرایط محیطی و ارتفاع از سطح دریا و …
– تهیه مدارک تک خطی مدارات الکتریکی
– تهیه لیست کامل تجهیزات برق، سیستم کنترل و ابزاردقیق
– طراحی و محاسبات در خصوص انتخاب کابل های LV و MV
– مطالعات مهندسی شبکه‌های برق کارخانجات
– انجام مطالعات اتصال کوتاه شبکه
– انجام ‌محاسبات رله ها
– طراحی و محاسبات روشنایی
– تهیه و طراحی نقشه‌های تک خطی تابلوهای الکتریکی در سطوح ولتاژ مختلف.
– نصب و راه اندازی کلیه درایو و موتورهای LV
– مشاوره در زمینه درایو و موتورهای LV
– تهیه Spare Part جهت درایو و موتورها
– طراحی، محاسبات، اجرا و تست سیستم های زمین و صاعقه گیر مطابق استانداردهای معتبر
– طراحی، محاسبات و اجرای بانک خازنی، باطری و شارژر
– محاسبات و انتخاب دیزل ژنراتور

گروه مهندسی بخش کنترل و ابزار دقیق
خلاصه ای از توانایی ها و خدمات بخش کنترل و ابزار دقیق به شرح زیر می باشد:
– طراحی و مشاوره در انتخاب سیستم‌های اتوماسیون
– تهیه و ارائه مبانی طراحی Instrumentation and Control Design Criteria
– انتخاب سنسورها وابزارآلات اندازه گیری فشار، ‌حرارت، دبی، سطح، دانسیته، آنالایزر و انواع مبدل‌های ابزار دقیقی بر اساس نوع کاربری و فرآیند مورد استفاده
– همکاری با بخشهای مهندسی فرآیند و مکانیک جهت تکمیل P&IDiagram
– طراحی و انتخاب انواع PLC ‌های صنعتی در سایز ها و انواع مختلف با توجه به شرایط خاص هر پروژه
– طراحی و انتخاب نرم افزارهایHMI بر اساس نیازهای فرایندی